Május 6. Anyaseb gyógyító tréning ajándék egyéni konzultációval

Ez a nap az édesanyánkkal való kapcsolat rendezéséről szól férfiaknak és nőknek egyaránt.
2018 a Vénusz éve a női energiák esztendeje, most különösen érdemes a női energiákat gyógyítani!

Minden kisgyermek számára meghatározó a későbbi felnőtt korára nézve, hogy milyen volt a kapcsolata az édesanyjával.

Nagyon lényeges és fontos az első hét év, és annak minősége.

Nagyon sokáig a nők számára az egyetlen közösség, amelyhez tartozhattak, a család volt; a nők nem vettek részt a társadalmi-politikai döntések meghozatalában, és érdekeiket a családjuk férfi tagjai képviselték.

A feladatkörök hagyományos felosztása rendkívül tartósnak bizonyult.

A nők jogi egyenlőségének megvalósulása után is hosszú ideig jellemző maradt – nem ritkaság napjainkban sem – az ún. egykeresős családmodell, amelyben az apa a kereső, a családfenntartó.

De a kétkeresős családokban is többnyire a férj, az apa az, aki több és jobban fizetett munkát végez, mint a feleség, így a családi feladatok nagyrészt a feleségre hárulnak.

Az utóbbi évtizedekben ez olyannyira változott, hogy manapság a nők 90%-a kenyérkereső.

Hogy jön ide az anyaseb?

Az anyával kapcsolatos érzelmi sebek, traumák?

Egy újszülött számára a környezete legfontosabb tényezője az anyja, vagy az őt pótló személy.

A gyermek idegrendszeri fejlődését, magatartásának kialakulását alapvetően meghatározza az anyával való kapcsolata.

Egyéni konzultációk során kiderült, hogy  a mai 30-50-es generáció első traumatikus élménye, amikor az újszülöttet nem adták azonnal oda  az édesanyjának. Ennek hosszú távú következményei lettek, és most, 30-50 évvel később oldjuk az ezekből kialakult érzelmi blokkokat.

A mostani gyakorlatban az anyuka azonnal kezébe foghatja az újszülöttet.
Ennek elmaradása a későbbiekben következményekkel jár, mert elmarad az “első bevésődés” élménye.

Ez utóbbi különösen fontos az először szülő anyáknál, ezért lényeges, hogy az anyának a szülés után azonnal legyen lehetősége gyermekével fizikai kapcsolatba lépni.

Ha ez valamely okból nem jöhet létre, az anya-gyermek kapcsolat sérülékenyebb lesz, mely az elsődleges szocializációs folyamatban gyakran „kommunikációs zavarokban” nyilvánul meg.

A kötődés egy jól fejlett szabályozórendszer, melynek működése a gyermek mozgékonyságának növekedésével párhuzamosan válik hangsúlyossá.

Egy 7-8 hónapos gyermeket két, egymásnak ellentmondó vágy vezérli, egyrészt fel akarja fedezni a világot, megérinteni, megtapasztalni mindent, másrészt keresi a felnőtt közelségét, mely számára a biztonságot jelenti.

A kötődési rendszer többek között e két vágy közötti egyensúlyt teremti meg.

A kötődési rendszerben az anya is részt vesz, a gyermek távolodása, sírása esetén az anya közelít gyermekéhez, felveszi és megnyugtatja őt.

 A kötődés tehát egy komplex viselkedési rendszer melyben mind az anyának, mind a gyermeknek aktív, kezdeményező szerepe van.

A kötődéselmélet egyik kulcsmotívuma szerint a biztonság élményének korai megtapasztalása – illetve ennek elmaradása – mentén kiépül a gyermekben egy modell, mely későbbi kapcsolatainak is alapjául szolgál.

A biztonságosan kötődő gyermek magabiztosabb, társaságban jobban feltalálja magát, együttérzőbb társaival és közeli kapcsolatait valódi érzelmi mélység jellemzi. Jobban tudja felnőttkorában kialakítani és fenntartani a kapcsolatait, társasági ember, nincs problémája a kötődéssel, párkapcsolatára jellemzőek az érzelmek megélése és az elköteleződés.

Míg annak a babának, akinek nem volt meg a lehetősége a biztonságos kötődés megtapasztalására kora gyermekkorában az édesanyjával, a fentiekkel nehezebben fog boldogulni, és nehézségei lehetnek felnőttként a bizalommal, a kötődéssel, a kapcsolatokkal, különösképpen a párkapcsolat kialakításával és hatékony működtetésével.

Ezért is olyan fontos, hogy foglalkozzunk ezzel a témával!

(Konrad Lorenz “imprinting” kutatásai nyomán.)

A kutatók több viselkedési mintázat alapján a következő anyával való kötődési mintázatokat állapították meg:

Biztonságos kötődés:
A biztonságosan kötődő gyermek anyja jelenlétében bátran indul el felfedezni a szobában található játékokat, míg az anya távozásakor a nyugtalanság jeleit mutatja és az anya visszatéréséig, nem is talál vigaszt, sem a játékokban, sem idegen személy társaságában. A kötődési rendszer az ilyen esetekben jól működik, a biztonságosan kötődő gyermek a számára veszélyes helyzetben édesanyját hívja.

Elkerülő kötődés:
A gyermekek egy része az anya távozásakor nem reagál arra, és az idegen személy jelenétére sem, de nem vesz tudomást az anya visszatéréséről sem. Az így viselkedő gyermekeket elkerülő kötődés jellemzi, ami nem azt jelenti, hogy a kötődési rendszer egyáltalán nem működik, és alapvetően hiányzik az a kötelék, mely az anyához fűzné gyermekét. A későbbiekben is nehezen vagy egyáltalán nem mutatja ki az érzelmeit az egyén.

-Dezorganizált kötődés:
Ezek a gyermekek sokszor menekülnek az anya elől, vagy teljesen váratlan helyzetekben lemerevednek.

-Ambivalens kötődés:
Az így kötődő gyermek már az anya jelenlétében felfokozott érzelmi reakciót mutat, melyet nehéz lecsillapítani. Nyugtalan, nem merül el semmilyen tevékenységben. Az anya távozása teljesen kiborítja, de a visszatérése is alig-alig tudja megnyugtatni, egyszerre kapaszkodik az anyába, illetve tolja el magától.

Látszódik, hogy a szeretetnyelv szempontjából nagyon fontos, hogy az anya és a gyermeke közötti kapcsolat milyen minőségű, valamint a gyermek személyiségfejlődése, idegrendszeri fejlődése szempontjából is fontos tényező.

 Ezek a korai élmények, kötődési problémák később felnőttként megjelennek a személy életének minden területén problémaként: a szüleivel való kapcsolatában, a barátokkal, ismerősökkel való kapcsolattartás során, a párkapcsolatban, a munkahelyen és új közegben is.

Ezért is fontos, hogy rendbe tegyük ezeket a sérüléseket, feldolgozzuk őket, és begyógyítva a sebeket a kapcsolatainkban is helyre tud állni a harmónia, az ideális kötődés.

A pszichológiában fontos fogalom az “anyaseb.”

Anyaméhben töltött 9 hónap során szoros szimbiózisban vagyunk édesanyánkkal mind testileg, mind lelkileg, mind érzelmileg.

A gondolatait érzéseit sajátként éljük meg!

Azt hisszük velünk történtek az események, pedig anyánk érzései voltak.

Sok gyermekkori érzelmi blokkról és sérülésről később felnőttkorban derül ki az önmunka során, hogy csak édesanyánk felgyülemlett érzéseit visszük tovább, és azonosulunk vele sok esetben.

Amennyiben az első életévekben a gyermektől megvonjuk az anyai gondoskodást és szeretetkapcsolatot, súlyosan sérül a gyermek személyisége.

(Gondoljunk arra a korszakra, amikor nem volt „divat” felvenni a csecsemőt, ha sírt, hanem hagyták sírni „majd megnyugszik és erősödik a tüdeje” felkiáltással. Sok embernek okozott ez traumát, és „nem vagyok elég jó/nem szeretnek/nem vagyok fontos” érzést.)

Napjainkban sok édesanya dolgozik, lehet hogy nincs annyi ideje, energiája, türelme gyermekére, mint amennyit szeretne. Nincs lehetősége elég minőségi időt vele tölteni.

Azonban nagyobb probléma, ha az édesanyának önértékelési-és önelfogadási problémái voltak.

A “nem elég jó” érzések, (nem elég jó anya/feleség/ nem tudta visszaszerezni az alakját, stb) vagy  úgy érezte nem volt  felkészülve az anyaságra.

Ilyenkor az édesanya nem tud miből adni, az érzelmi raktára üres, nem tudja támogatni gyermekét.

Sok lelki probléma megoldatlansága a gyermekkorban ki nem elégített érzelmi szükségletekre vezethető vissza (pl. dicsérethiány, elfogadás hiány, megfelelési kényszer, megfelelési vágy a szülő szeretetéért, figyelemfelkeltés).

Anyaseb akkor keletkezik, amikor a nő édesanyává válik.

Az új anya egyrészt próbál megfelelni a család nőtagjai által hozott mintájának (sokszor idejét múlt minták ezek: önfeláldozás, önmaga háttérbe szorítása, lemondás), valamint a férfi elvárásoknak (a nő legyen kevesebb, mint  a férfiak, nem egyenértékűek), másrészt szeretné kialakítani önmaga anya szerepét.

Ez a legnehezebb akkor, amikor új helyzetbe kerül, ki van szolgáltatva pl. nehéz szülés, fájdalmak, alacsony energiaszint, női önbizalom problémák, szülési depresszió, esetleg anyagi, lakhatási és egyéb megélhetési problémák.

Anya sebe a fiú és a lány gyermeknek is van.

Mivel a  szülés folyamata egy nehéz küszködéses folyamat. Minden résztvevőtől erőfeszítést kíván. És gyakran fájdalomból születik az első élmény, pedig csodának kellene lennie!

Az anya sebből fakadó energiák: fájdalom, önkicsinyítés, szégyen (császármetszés esetén gyakori, nem volt elég erős hogy ne kérjen segítséget), bűntudat.

A bűntudat gyakori, amikor a saját utunkat szeretnénk járni!

A szülő részéről hozott minták, energiák:
“bezzeg én lemondtam” önfeláldozás, mártír szerep.

A gyermek (jelen esetben a Te részedről) részéről:
“Az anyám mennyi mindent feláldozott értem”
“Önző vagyok, ha többre vágyom mint ők”

Mindezek hatással vannak párkapcsolatunkra, kapcsolatainkra, saját utunk megvalósítására, a hivatás választásra, a döntéseinkre.

A kérdés folyton ott van benned:

Lehetsz-e több, élheted-e másként az életed mint a szüleid?

Sok nő fél a szüléstől, a fájdalomtól, a 9 hónap hormonális változásától, az állandó aggódástól, mely a gyermekvállalással jár.

Sok férfinak problémát okoz a megismerkedés, a nőkkel való kapcsolat, mert az ő születése fájdalmat okozott a nőnek (az édesanyának) és nem akar fájdalmat okozni.

Sok férfi érzelmileg olyan kapcsolatban vállal gyermeket, ahol kevésbé vonódik be érzelmileg. Akit igazán szeret, annak nem akar fájdalmat okozni. Így viszont nem a szeretett személlyel alapít családot, és borítékolható a boldogtalanság.

Sokan vitatják azt, hogy jó-e az apás szülés, a fenti mondatok szerint sok párkapcsolat a szülés élményétől romlik meg.

A férfi nem tud mit kezdeni a  fájdalommal, a  szüléssel.

Nem véletlen, hogy  a régmúltban a szülés misztikuma a nők privilégiuma volt.

A helyes arány fontos, van, aki számára fontos, hogy férfiként részt vegyen a születésben, ám érdemes tiszteletbe tartani azt is, aki ebből az élményből ki szeretne maradni.

Minden ember máshogy dolgozza fel az élményeket.

Egy biztos: mindenkinek fontos feldolgozni az édesanyjával kapcsolatos traumákat.

Ez lehet függőség (gyógyszer, alkohol), érzelmi hangulatingadozás, mentális problémák (depresszió), túlzott kötődés, túlaggódás, mártír anyakép.

Sok édesanya képtelen elengedni a  gyermekét, vagy a gyermek képtelen felnőni.

Párkapcsolati szempontból fontos, hogy a családi energetika rendezve legyen!

Sok párkapcsolatban azért van feszültség, mert energetikailag az anya nem adja át a helyet a feleségnek/barátnőnek. Lényegében birtokolja a fiúgyermeket.

Sok anyában lehet olyan érzés,  hogy a gyerekei tartoznak neki, hogy neki jár valami, vagy megerősítést vár a gyerekeitől.

Sok anya ezért hajlamos az érzelmi manipulációra, és zsarolásra. 

Amikor a fiúgyermek ezt nem veszi észre, akkor előfordulhat, hogy párkapcsolatában alulválaszt.

Alulválasztani annyit jelent ebben az esetben, hogy a fiú nem a számára megfelelő társat választja, hanem olyat, aki nem “veszélyezteti” az édesanya önbecsülését, aki nem szárnyalja túl, aki nem lesz vetélytársa az anyjának, aki nem sikeresebb, szebb, okosabb mint az anya. Vagyis az anyja önbecsülésén nem esik csorba.

Erre sokszor csak jóval később derül fény. Vagy az anya halála után, vagy azért mert rájön, hogy egy boldogtalan kapcsolatban él, és elkezdi vizsgálni az okát.

Sok anya a gyermekét érzelmi támasznak használja saját kapcsolatában. A gyermek álljon az ő oldalára egy-egy vitás helyzetben.

Sok szülő pajzsként használja gyermekét  a saját párkapcsolati konfliktusában.

Ilyen esetben “természetes” hogy a gyermek az anya mellett dönt az apa ellenében.

Ezek mind-mind traumák lehetnek a lelkedben, ha megélted, vagy ha édesanyáddal, vagy bármelyik felmenőddel megtörtént. Sejtszinten ezeket is örököljük, (lelki traumákat) nem csak a testi adottságainkat – ezt már a tudomány is elismeri.

 

Fontos az anyával való kapcsolat rendezése,
-ha szeretnénk tudni, kik vagyunk valójában
-érdemesek szeretnénk lenni a saját életünkre
-ha önmagunk kapcsolatát szeretnénk élni (szülői sebek nélkül)
-ha saját életünket kezünkbe szeretnénk venni (tudat alatt anyukánk engedélyére várunk, mint a születéskor, amikor tőle függött az életünk hogy vállalja-e a magzata kihordását).
-egyedül “anyánk nélkül” is határozottak legyünk, biztonságba érezzük magunkat
-tudjuk magunkról, hogy kompetensek vagyunk
-megengedjük magunknak, hogy felülmúljuk szüleink elvárását
-ha olyan párkapcsolatot szeretnénk, mely hozzánk méltó, mely nem a szülők elvárása, hanem a saját érzelmeink és szívünk döntésére épül
-ha magabiztosabbá szeretnénk válni

 

Gyere és tarts velünk!

Különleges anyák napi program – az anyai energiák rendezésével!

Az ajándék egyéni konzultáció során végig nézzük:
– fogantatásod pillanatától a blokkjaidat (fájdalom, kölcsönös függés, érzelmi vagy fizikai sérülés)
-születésed energiáját (fájdalom vagy öröm volt benne)
-ha válás volt a családban, milyen egyensúlytalanság lett az életedben, rád rakott szerep (pl. apa feladatának átvétele)

 

A nap során rendezzük az édesanyával való konfliktusokat (főleg kamaszkor).

A tréning során a szeretetnyelv energetikájának rendezése is helyet kap (pl ölelés hiányának későbbi problémái és következményei, együtt töltött idő hiánya vagy túl sok együtt töltött idő)
Új nézőpontok megengedése, az anyai szerep és minőség tisztítása, gyógyítása.
Közös blokkoldó meditáció.

Hatalmas felismerések, „AHA”- élmények, és az életedet megváltoztató összefüggések várhatóak, ha velünk tartasz!

A programmal a teljes családod energetikáját is tudod gyógyítani!

Szeretettel várunk!

Kolozsi Mariann és Tumbász Hédi

Időpont: május 6. 10-17 óra

Helyszín: Boldogság Központ, 1137 Budapest, Radnóti Miklós u 26. 25 csengő

Befektetés: 55.000 Ft
Kuponnal:  50.000 Ft  (a kupont minden esetben hozd magaddal, ha van, így tudjuk érvényesíteni a kedvezményed, köszönjük)

 

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close