Jognyilatkozat

 

FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSAI:

A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, a Theta Otthon Bt.-nek (továbbiakban: üzemeltető vagy szerző) a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel. A weblap üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy – mindenkor betartva az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogi előírásokat – üzleti, versenytilalmi, pénzügyi vagy más bizalmi ill. konkurenciavédelmi vaqy szakmai okból ne nyújtson szolgáltatást egyes érdeklődőknek.
Ebben az esetben erről tájékoztatja a megrendelőt. Így előfordulhat, hogy a honlaplátogató nem tud megrendelni infoterméket vagy szolgáltatást (tanácsadást vagy tréninget, tanfolyamot) a Szolgáltatótól. Ilyen esetben a Szolgáltató vagy nem küld díjbekérőt a megrendelés után, vagy az automatikusan kiküldött díjbekérő alapján esetleg már befizetett szolgáltatási vagy termékdíjat a Szolgáltató visszautalja a vevő részére. Köszönjük ennek megértését és tudomásulvételét!

KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT:

Amennyiben weblapunk tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a weblap üzemeltetőjének engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 200.000 Ft + ÁFA, azaz napi kettőszázezer magyar Forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket.  Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. (Theta Otthon Bt. oldaltulajdonos) A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokirat.

Általános Szerződési feltételek

1. Általános információk
1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed Theta Otthon Bt. és a honlapon indított elektronikus megrendelések alanyaira.
1.2. A www.theta-otthon.hu weblapon történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon. Semmilyen egyéb, így telefonon, faxon, levélben stb. megküldött rendelés nem tekintendő megrendelésnek.
1.3. Megrendelésre minden olyan természetes és jogi személy jogosult, aki a jelen Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.
1.4. Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Szolgáltató: Theta Otthon Bt.
Levél: 1046 Budapest, Jósika utca 9/a
Ügyfélszolgálati telefon: + 36 20/842-0139
E-mail: info@theta-otthon.hu

1.5. Kérdés esetén kérem, forduljon hozzám írásban a fenti email címen.
2. A megrendelés
2.1. A vásárolt termékek, szolgáltatások tulajdonságairól és felhasználásáról a www.theta-otthon.hu egyes adott termékre, szolgáltatásra vonatkozó aloldalain kaphat részletes információt.
2.2. A vételár a kiválasztott termék, szolgáltatás mellett kerül feltüntetésre.
2.3. Az árváltoztatás jogát fenntartom. Az akciók a készlet erejéig, vagy az akció időtartamáig érvényesek. A módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a helyesen kitöltött megrendelést követően visszaigazolt termékekre nem vonatkozik. A kedvezmények, akciók a weboldalon meghirdetett időtartamra érvényesek.
2.5. A Vevő a megrendelés elküldésével kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2.6. A hibás adatok bevitele miatti téves teljesítésből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli, és az ebből adódó költségeket a vevőnek kell megtéríteni.
2.7. A Szolgáltató a Vevő ajánlatának megérkezését követően köteles a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán a belül a Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.
3. Szállítási és fizetési feltételek
3.1. A Vevő az alábbi szállítási lehetőségek közül választhat:
Elektronikus levelezőrendszeren keresztüli szállítás online termékek esetén (emailben) – szállítás ingyenes. Egyéb termékek esetén az adott termék megrendelő oldalán megadott feltételek és árak szerint.
3.2. A megrendelt áru és szolgáltatás ellenértékének megtérítése banki előre utalással történhet.
4. Elállási jog
4.1. Vevő jogosult a megrendelés elküldését követően, de még a Szolgáltató teljesítését megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikusan kell jeleznie az 1.4 pont alatti email címen. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli.
Szolgáltatás esetében a szolgáltatás megkezdése előtt maximum 8 nappal. Később lemondott szolgáltatásnál kérjük a szolgáltatás kifizetését.
4.2 A megrendeléssel kapcsolatos speciális kérést, kérdést, problémát az 1.4 pontban szereplő e-mail címen lehet jelezni.
5. Garancia, szavatosság
5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Ptk.-ban és a 151/2003. (IX. 22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
6. Adatvédelem
6.1. A Vevők adatait kizárólag a szerződés teljesítéséhez és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolom. Adatokat harmadik félnek nem adok át.
A adatvédelmi azonosítószám: NAIH-69611-2013
A Vevő a megrendeléssel automatikusan hozzájárul, hogy a megrendelt termékkel, szolgáltatással kapcsolatos információkat a megrendeléskor tárolt elektronikus címére megküldjem.
7. Egyéb
7.1. A Szolgáltató jogosult a vásárlási és a jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megtalálható a weblapon.
7.2. Abban az esetben, ha a Vevő megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, a Szolgáltató jogosult a Vevő megrendelését, regisztrációját, vásárlását érvénytelennek nyilvánítani és azt értesítés nélkül törölni.
7.3. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, a szerződő felek a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki.
8. Érvénybelépés
8.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek 2013.06.01-én lépnek hatályba és visszavonásig érvényesek.
A felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük és tartjuk nyilván, a honlapon közzétett „Adatvédelmi nyilatkozat”-ban foglaltaknak megfelelően (http://theta-otthon.hu/adatvedelmi-nyilatkozat).

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close